قابل توجه دانشجویان محترم گروه گرافیک
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند  آن دسته از دانشجویانی که جهت بازدید علمی شهرستان کازرون ثبت نام نموده اند (دروس جناب آقای دکتر ارجمند و قاسم خانی)دوشنبه مورخ 1397/09/12 راس ساعت 06:30 درب دانشگاه (ساختمان فرهنگ شهر) حضور بهم رسانند؛ لازم به ذکر است حرکت  ساعت 07:00 و برگشت ساعت 19:00 خواهد بود.

    1397/09/11-14:13:22