کلاس جبرانی روش اجزاء محدود با آقای دکتر مشکسار
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می رساند کلاس جبرانی روش اجزاء محدود با آقای دکتر مشکسار دوشنبه مورخ 97/09/12 رأس ساعت 17:00 در کلاس 2108 ساختمان معلم برگزار می گردد.

    1397/09/12-11:33:34