عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر بهره دار
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتربهره دار سه شنبه مورخ 1397/09/13 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/13-10:04:26