عدم برگزاری کلاس های جناب آقای مهندس اکبری زاده
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس اکبری زاده پنجشنبه مورخ 1397/09/15 برگزار نمی گردد: لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/14-17:00:49