کلاس جبرانی زبان عمومی با آقای معزی
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می رساند دانشجویانی که روز چهارشنبه ساعت 8:00 الی 11:00 زبان عمومی با آقای معزی دارند. کلاس جبرانی گروه فوق روز جمعه ساعت 14:00 الی 17:00 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/09/14-16:46:50