برگزاری کلاس جبرانی متره و برآورد
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی کلاس متره و برآورد جناب آقای مهندس باستانی جمعه مورخ 1397/09/23از ساعت 09:00 الی 12:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار  خواهد گردید.

    1397/09/18-18:38:29