برگزاری جبرانی کلاس راهسازی و روسازی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی کلاس راهسازی و روسازی جناب آقای مهندس باستانی جمعه مورخ 1397/09/23از ساعت 12:00 الی 15:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار  خواهد گردید.

    1397/09/18-18:39:58