عدم برگزاری کلاس های جناب آقای دکتر ارجمند
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر ارجمند دوشنبه مورخ 1397/09/19 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/18-20:04:13