نشست علمی: رند پارسا، انسان حافظ
 • برگزاری نشست علمی رند پارسا، انسان حافظ توسط انجمن علمی طراحی پارچه و لباس

  سخنران: دکتر مجتبا شیدا

  گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟

  زمان: جمعه ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

  برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:

  http://eventyab.net/Event.php?EID=35

  1397/09/19-14:40:52