عدم برگزاری کلاس های جناب آقای دکتر صادقی
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر آرش صادقی چهارشنبه مورخ 1397/09/21 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/20-18:02:39