عدم برگزاری کلاس استاتیک و تحلیل 1 جناب آقای مهندس گلشن
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس استاتیک و تحلیل 1 جناب آقای مهندس گلشن پنجشنبه مورخ 1397/09/22 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است کلاس های تحلیل سازه 2 و ساختمان های فولادی پابرجاست.

    1397/09/21-11:34:27