عدم تشکیل کلاس آقای صفاری
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می رساند کلاس فارسی با جناب آقای صفاری پنجشنبه مورخ 97/09/22 ساعت 17:00 الی 20:00 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1397/09/21-18:51:19