عدم برگزاری کلاس های جناب آقای مهندس سید سعید یزدانی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس سید سعید یزدانی شنبه مورخ 1397/09/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/09/24-11:07:13