برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویی
  • در این دوره از مسابقات فوتسال درون دانشگاهی، 110 نفر دانشجو در قالب 11 تیم در دو گروه 5 و 6 تیمی حضور داشتند. از گروه A دو تیم حسابداری و 74 کاویانی و از گروه B تیم بوفه و عمران صابر به نیمه نهایی صعود کردند و در نهایت، تیم حسابداری مقام اول، تیم بوفه مقام دوم و عمران صابر به مقام سوم دست یافتند.

    همچنین، عنوان پدیده مسابقات را تیم پارس لطفی به خود اختصاص داد.

    در این دوره از مسابقات آقای پژمان امید مختار با 14 گل عنوان آقای گل را کسب کرده و آقای رضا بهادری به عنوان مرد اخلاق معرفی شد.

    1397/09/26-08:01:50