برگزاری کلاس جبرانی کارگاه بسته بندی
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی کارگاه بسته بندی سرکار خانم شکاری چهارشنبه مورخ 1397/10/05 از ساعت 16:00  در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1397/09/26-09:09:32