برگزاری امتحان عملی کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می رساند امتحان عملی پایان ترم کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری با آقای مهندس محمد جعفر رحیمی روز دوشنبه مورخ 97/10/03 راس ساعت 13:30 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

    1397/09/26-14:46:44