برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد کلان
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی اقتصاد کلان سرکار خانم پور تویسرکانی دوشنبه مورخ 1397/10/03 ساعت 12:00 الی 15:00 در محل ساختمان معلم برگزار خواهد گردید.

    1397/09/29-17:31:56