موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
زمان تحویل موقت پروژه های طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
 • زمان تحویل موقت پروژه های طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماریِ؛روز چهارشنبه 26 دی ماه از ساعت 14 الی 18 در محل ساختمان فرهنگ شهر می باشد.

  موارد تحویل به شرح ذیل است:

  الف-مطالعات:

  پرینت A4 مطالعات به صورت پشت و رو

  ب-آلبوم نقشه ها (70*50):

  *پلان موقعیت: 1:1000 یا 1:500

  *سایت پلان: 1:500 یا 1:400

  *پلان های طبقات: 1:200 یا 1:100(با جزییات کامل)

  *برش ها: 1:200 یا 1:100(در جهت توجیه طرح)

  *نماها: 1:200 یا 1:100 (نماهای اصلی طرح)

  ج-معرفی سه بعدی طرح:

  *ماکت اتود: در مقیاس مناسب(قرار گرفته بر روی سایت)

  *پرسپکتیوهای سه بعدی خارجی و داخلی: مورد تایید استاد محترم راهنما

  1397/10/02-08:26:04