موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار
 • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار 

  جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر به شرح ذیل می باشد
  نام و نام خانوادگی مریم حسن زاده شماره دانشجویی ۹۳۵۴۱۱۳۳
  موضوع پایان نامه  استفاده از نظریه بازی برای ارائه مدلی ترکیبی از پیش بینی های متفاوت برای پیش بینی زلزله در شهرستان بندرعباس
  استاد راهنما  
  استاد راهنما اول دکتر رضا بوستانی
  استاد راهنما دوم  
  استاد مشاور دکتر کیمیا بازرگان لاری
  استاد داور دکتر هاله همایونی
  زمان برگزاری 1397/10/02
  ساعت برگزاری سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر
  ساعت برگزاری 12:30
  1397/10/02-08:58:24