عدم برگزاری کلیه کلاس مهندس مرزبان
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    به اطلاع می رساند کلیه کلاس های مهندس ملک مرزبان سه شنبه مورخ 1397/10/04 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1397/10/04-11:42:47