موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تغییر ساعت برگزاری امتحان تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته عمران سازه :

    به اطلاع می رساند امتحان درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته روز جهارشنبه مورخ 1397/10/05 راس ساعت 18:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر کلاس 1105 برگزار می گردد .

    1397/10/04-13:14:10