موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تغییر امتحان پایان ترم روش اجزاء محدود با دکتر مشکسار
  • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته عمران سازه :

    به اطلاع می رساند امتحان پایان ترم درس روش اجزاء محدود با آقای دکتر مشکسار تغییر یافته است و روز پنجشنبه مورخ 1397/10/13 راس ساعت 11:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد .

    1397/10/04-13:43:01