عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس بیاتی
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس روش های اجرا گود و سازه نگهبان سه شنبه مورخ 1397/10/04 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/10/04-14:56:20