کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می­ رساند که از روز شنبه مورخ 1397/10/08 کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم (از طریق سامانه آموزشی) قابل دسترس خواهد بود.

    1397/10/07-13:16:20