موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری اولین دفاع کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس توسط خانم نگین زبرجدنام
  • قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس

    به اطلاع می رساند اولین جلسه دفاع از پایان نامه توسط خانم نگین زبرجدنام به راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر سامانیان و دکتر رمضانی روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 راس ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر سالن اجتماعات برگزار می گردد .

    1397/10/10-09:35:19