قابل توجه دانشجویان محترم گروه ارتباط تصویری و نقاشی
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری که فرم آمادگی دفاع خود را تحویل آموزش نموده اند؛ شنبه مورخ 1397/11/06 از ساعت 12:00 و دفاع دانشجویان نقاشی ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر (سالن اجتماعات) برگزار خواهد گردید.

    1397/11/04-14:07:43