دروس قابل اخذ نیمسال دوم 98-97 دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی مرمت
 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مرمت

  دانشجویانی که ترم دوم کارشناسی ناپیوسته مرمت هستند درنیمسال دوم 98-97 باید دروس ذیل را اخذ نمایند:

  - طرح معماری 2

  - آشنایی با معماری جهان

  - ایستایی 1

  - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

  - ریاضیات 1

  - کاربرد کامپیوتر

  - اندیشه اسلامی 2 یا تاریخ تحلیلی صدر اسلام یا انقلاب اسلامی

  1397/11/06-14:31:59