نمایشگاه بزرگ دستاوردها و تجهیزات هوایی نهاجا در پایگاه شکاری ترابری شهید دوران
  • نمایشگاه بزرگ دستاوردها و تجهیزات هوایی نهاجا در پایگاه شکاری ترابری شهید دوران

    کلیه دانشجویان گرامی را به بازدید از این نمایشگاه باشکوه دعوت می نماییم.

    زمان برگزاری: 11/11/97 لغایت 18/11/97 ، ساعات بازدید: 8:30 الی 12 و 14:45 الی 17

    مکان: بلوار مدرس، درب اول پایگاه

    1397/11/09-10:52:46