موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحویل نهایی دانشجویان کارشناسی معماری
 • قابل توجه دانشجویان محترم رشته کارشناسی معماری

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند تحویل پروژه نهایی مورخ 1397/11/17تا ساعت 14 در محل ساختمان فرهنگ شهر می باشد؛ لازم به ذکر است که دانشجویان می بایست پنجشنبه مورخ 1397/11/18 از ساعت 9 جهت ارائه علنی پروژه های خود حضور بهم رسانند.

  موارد تحویل نهایی:

  الف-مطالعات:

  مطالعات cd

  *پوستر مطالعات به همراه روند طراحی( دوعدد 70*50 یا یک عدد 50*100)

  ب-آلبوم نقشه ها(70*50)

  *پلان موقعیت:1:1000 یا 1:500

  *سایت پلان: 1:500 یا 1:400

  پلان های طبقات: 1:200 یا 1:100( با جزییات کامل)

  *برش ها: 1:200 یا 1:100 (در جهت توجیه طرح)

  *نماها: 1:200 یا 1:100 (نماهای اصلی طرح)

  *پلان سازه ها(ستون گذاری و تیرریزی)

  *بزرگنمایی یا ازائه جزییات  ویژه طرح: مورد تایید استاد محترم راهنما

  ج-معرفی سه بعدی طرح:

  *ماکت: در مقیاس مناسب(قرار گرفته بر روی سایت)

  *پرسپکتیوهای سه بعدی خارجی و داخلی: مورد تایید استاد محترم راهنما(با ارائه مناسب دستی و یا کامپیوتری)به صورت پوستر 70*50 یا 100*50

  جهت آرشیو پروژه طرح نهایی و ثبت درکتابخانه،ضروری است کلیه دانشجویان فایل pdf که به پیوست بارگذاری گردیده، تکمیل و برروی سی دی به صورت لیبل(به همراه قاب) نصب و به همراه پروژه تحویل گردد.

  سی دی شامل  فایل pdf مطالعات، کلیه نقشه ها و پوستر به همراه عکس از ماکت می باشد.

  در زمان تحویل cd مطالعات به کتابخانه ، فرم تایید مطالعات بایستی به تایید استاد محترم راهنما برسد

  دریافت فرم:

  1. apadana_ihe.ir   

  2-فرم های آموزشی

  3-دریافت فرم  

   

   

   
  1397/11/09-14:42:26