موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ظرفیت اساتید طرح نهایی دانشجویان کارشناسی معماری
 • ظرفیت اساتید طرح نهایی
    دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
  ظرفیت اساتید راهنمای طرح نهایی جهت اخذ دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد. 

  ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ظرفیت
  1 جناب آقای دکتر نطنج 6
  2 سرکارخانم دکتر حائری 6
  3 جناب آقای مهندس  گلکارفر 4
  4  جناب آقای مهندس کامی شیرازی 4
  5  جناب آقای مهندس کامی شیرازی 4
  6 جناب آقای مهندس ادیبی  4
  7  جناب آقای مهندس بنان  4
  8 جناب آقای مهندس مجیدی 4
  9 جناب آقای مهندس فه یمی زاده 4
  10 جناب آقای   دکتر عسکری  4
  11  جناب آقای مهندس ملک مرزبان  4
  12  سرکار خانم مهندس غدیری نیا  4

   

   انجام پروژه نهایی:
  1. مشخص نمودن موضوع پروژه نهایی و هماهنگ کردن موضوع با یکی از اساتید جدول بالا

  2. تهیه فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی از مرکز انتشارات یا سایت دانشگاه ( بخش فرمهای آموزشی)

  3.تکمیل کردن فرم و دریافت امضا از استاد راهنمای مورد نظر 

  4.تحویل دادن پروپوزال تکمیل شده و امضا شده توسط استاد راهنما به کارشناس آموزش


    دانشجویان تا تاریخ 97/12/09  فرصت دارند که پروپوزال تکمیل شده را به کارشناس مربوطه تحویل نمایند. 
   دانشجویانی که در بهمن ماه 97 واحد پروژه نهایی را اخذ نموده اند، تحویل طرح نهایی در دو مرحله انجام می گیرد.تحویل موقت در روز 23 مرداد ماه و تحویل نهایی در 20 شهریور ماه 1398 است. در  صورت ارائه ندادن پروژه نهایی، این واحد درسی می بایست تمدید گردد. 
   

  " پس از گرفتن امضا از استاد امکان تغییر استاد تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست" 

   

   

   

   

  1397/11/10-08:58:19