موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی در کلیه رشته ها
 • قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

  به اطلاع می رساند برنامه زمان بندی دفاع از پروپوزال در نیمسال 972 بر اساس جدول ذیل برگزار می گردد. لازم است دانشجویان عزیز به موارد ذیل توجه کنند:

   

  1- گردش تصویب موضوع پروپوزال بایستی به تأیید نهایی رسانده و فرم تأییدیه ایرانداک در سیستم موجود باشد.

  2- بایستی گردش دفاع از پروپوزال در سامانه آموزشی آغاز شده و پروپوزال به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد.

  3- تنها نام دانشجویانی در برنامه زمان بندی دفاع از پروپوزال قرار خواهد گرفت که پروپوزال آن ها به تأیید استاد راهنما در سامانه آموزشی رسیده باشد.

  رشته تاریخ روز ساعت مکان
  کارشناسی ارشد مدیریت ساخت 5 اسفند ماه 97 یکشنبه 9:00 الی 12:00 سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر
  کارشناسی ارشد عمران - سازه 4 اسفند ماه 97 شنبه 9:00 الی 12:00 سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر
  کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس 9 اسفند ماه 97 پنجشنبه 16:00 الی 20:00 سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر
  کارشناسی ارشد ارتباط تصویری 7 اسفند ماه 97 سه شنبه 16:00 الی 20:00 سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر
  کارشناسی ارشد MBA 9 اسفند ماه 97 پنجشنبه 12:30 ساختمان فرهنگ شهر
  کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار 8 اسفند ماه 97 چهارشنبه 16:00 الی 20:00 سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر
  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 15 اسفند ماه 97 چهارشنبه 9:00 الی 12:00 سالن اجتماعات ساختمان فرهنگ شهر

   

  1397/11/15-11:06:55