عدم تشکیل کلاس سرکار خانم نجفی کشکولی
  • بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم نجفی کشکولی یکشنبه مورخ 1397/11/21 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/16-11:32:38