عدم برگزاری کلاس های جناب آقای دکتر بهره دار
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر بهره دار پنج شنبه مورخ 1397/11/18 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباْ برگزار خواهد گردید.

    1397/11/16-15:31:57