کلاس جبرانی جناب آقای منوری
  • قابل توجه دانشجویان محترم

    کلاس جبرانی نقشه برداری با آقای مهندس منوری روز یکشنبه مورخ 97/11/21 ساعت 10:00 الی 12:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

    1397/11/18-15:24:04