قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس روش های تولید جناب آقای دکتر مشکسار شنبه مورخ 1397/11/27 و 1397/12/04 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/21-09:31:23