قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر بحتویی سه شنبه مورخ 1397/11/23 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/22-19:36:43