قابل توجه دانشجویان محترم شهرسازی
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های  سرکار خانم مهندس پویان چهارشنبه مورخ 1397/11/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/23-14:07:27