موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه برگزاری دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته معماری _ معماری
  • به اطلاع می رساند جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته معماری _ معماری بر  اساس جدول زمانبندی زیر در محل ساختمان فرهنگ شهر سالن اجتماعات برگزار می گردد .

     

    روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 ساعت 17:00  خانم فریده احمدی زاده و آقای غلامرضا نگهداری خورسند فرد        
    روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 ساعت 16:00 خانم ها آیدا پذیرش / راضیه جهاندیده و آقایان علی نیساری / محمد نوید بوشهریان
    1397/12/20-11:15:04