موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم عمران و نقشه برداری
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس علیرضا دهقانی پنجشنبه مورخ 1398/01/22 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/01/21-15:53:45