موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری امتحان میان ترم تحلیل یک
  • قابل توجه دانشجویان عمران

    به اطلاع می رساند امتحان میان ترم تحلیل یک با آقای مهندس گلشن روز پنجشنبه مورخ 97/02/19 سر کلاس فوق برگزار می گردد.

    1398/01/29-13:05:19