موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عدم برگزاری کلاس های سرکار خانم رمضان پور
  • به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های سرکار خانم رمضان پور روز پنجشنبه مورخ 98/02/12 برگزار نمی گردد. لذا کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

    1398/02/11-10:42:58