موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری کلاس جبرانی مهندسی پی با آقای دکتر غلامپور روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08
  • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته مهندسی عمران:

    کلاس جبرانی مهندسی پی با آقای دکتر غلامپور روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08ساعت 12 الی 14 در محل ساختمان ایمان شمالی(کلاس 2104) برگزار میگردد.

    1398/03/07-09:41:21