موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که درس اصول حسابداری 1 جهت اخذ در ترم تابستان 98-97 ارائه گردیده است.

    1398/04/26-09:41:17