موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر سعیدی دوشنبه مورخ 1398/04/31 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/04/30-21:15:04