موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • احتراما به اطلاع میرساند، دانشجویانی که متقاضی دفاع از پایان نامه در نیمسال ۹۷۲ میباشند، بایستی حداکثر تا پایان ۹۸/۰۶/۱۶ ، مراحل پیش دفاع را با موفقیت انجام دهند و در سامانه گردش پیش دفاع را ثبت نمایند.
    در غیر اینصورت بایستی واحد پایان نامه را در ترم اول ۹۸ ، تمدید نمایند.

    1398/06/06-08:56:20