موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
  • پیرو درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اطلاع می رساند که شورای آموزشی دانشگاه با تمدید مهلت پیش دفاع تا ۲۸ شهریور موافقت کرد. بدیهی است که این تاریخ تمدید نمیگردد و دانشجویان بایستی تا دهم مهر ماه از پایان نامه خود دفاع کنند تا مشمول تمدید نشوند.

    1398/06/13-11:34:26