موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری
  • به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان  جناب آقای ناطوری ساعت 16:00 جناب آقای داورجو ساعت 17:00سرکار خانم کشاورزی ساعت 18:00 و جناب آقای کارگریان ساعت 19:00روز پنجشنبه مورخ 1398/06/21 در محل ساختمان فرهنگ شهر (سالن اجتماعات) برگزار می گردد .

    1398/06/17-11:54:08