موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه ثبت نام کاردانی پیوسته 98
 • قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره های کاردانی نظام جدید سال 1398
  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده
  نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز شنبه مورخ 23 / 06 / 98 لغایت
  روز یکشنبه مورخ 31 / 06 / 98 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر
  جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.
  مدارک مورد نیاز
  1 اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن –
  2 اصل کارت ملی و یک برگ تصویر پشت و روی آن –
  3 عکس - 4 * 3 خواهران ) 4 قطعه(، برادران ) 6 قطعه)
  4 اصل گواهی موقت پایان دوره متوسطه عکسدار و مهر و امضا شده + – 2 سری کپی ) آقایان 3 سری کپی (
  5 اصل ریز نمرات دوره متوسطه عکسدار و مهر و امضا شده و تمبردار + - 2 سری کپی
  6 اصل مدرک دیپلم متوسطه + - 2 سری کپی
  7 فيش پستی درخواست تأئيدیه تحصيلی دیپلم متوسطه به دانشگاه محل قبولی. )ضمناً باجه پستی در مکان مؤسسه دایر -
  می باشد.(
  8 شهریه آموزشی علی الحساب به مبلغ پنج ميليون ریال ) - 5،000،000 ریال ( می باشد که در مکان مؤسسه از طریق دستگاه
  کارتخوان قابل پرداخت می باشد.
  9 پرینت قبولی ازسایت سازمان سنجش -
  10 آقایان در صورت داشتن کارت پایان یا معافيت خدمت، ارائه اصل و کپی این کارت الزامی است . -
  - قابل توجه دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک دیپلم تا تاریخ 31 / 06 / 89 نخواهند شد، ) دروس پاس نشده دارند ( : از این دسته از
  داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام به عمل خواهد آمد و ورودی بهمن ماه سال 98 خواهند بود.
  به همراه داشتن تمامی موارد فوق الزامی است .
  آدرس مؤسسه : شیراز میدان معلم ابتدای بلوار ایمان شمالی روبروی بانک - – –
  سپه کدپستی : - 7187985443 تلفکس : 36987 - 071
  تذکر: لطفا قبل از تحویل مدارک به آموزش، به منظور استفاده های بعدی،
  کپی یا کپی برابر با اصل تهیه کرده و نزد خود نگه دارید.

  1398/06/17-14:12:17