موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر دستغیب پارسا چهارشنبه مورخ 1398/07/03 و پنجشنبه 1398/07/04 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/07/01-12:40:37