موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری (مقطع کارشناسی ارشد)
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که کلاس طراحی معماری 1 سرکار خانم دکتر حائری چهارشنبه مورخ 1398/07/03 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/07/02-21:31:47